TRIGGER POINT

Napisao: NEMANJA MILISAVLJEVIĆ

trigger point

Napisao: NEMANJA MILISAVLJEVIĆ

KATEGORIJE: FILOZOFIJA TRENINGA · FUNKCIONALNO TELO · VAŽNE TEME

KATEGORIJE: FILOZOFIJA TRENINGA · FUNKCIONALNO TELO · VAŽNE TEME

Dva najvažnija simptoma koja povezujemo sa trigger point-ima su bolne tačke ili zategnuti snopovi u mišićima, i simptomski bol.
Takođe možemo da primetimo slabost i smanjen opseg pokreta, ili neki od simptoma koje ne bi povezali sa problemima u mišićima.

spot-04-scalenes-referral-xl

Osetljivost

Kada pritisnemo bolnu tačku obično je jako osetljiva. To se dešava zato što konstantna kontrakcija mišića, koju izaziva trigger point, dovodi do lučenja materija koje stvaraju upalne procese u zahvaćenom mišiću.

Intenzitet bola

Intenzitet bola zavisi od količine stresa kome je izložen mišić zahvaćen trigger point-om. Isto tako može da zavisi od broja nervnih završetaka koji se nalaze u zahvaćenom mišiću.

Delovi na krajevima mišića mogu da budu bolni, pri kostima ili tetivama gde se mišići pripajaju.

Bolne tačke i zategnuti snopovi mišića

Zdravi mišići obično nemaju bolne tačke i zategnute snopove i nisu bolni na dodir. Kad mišić nije u kontrakciji mek je i prijatan na dodir, za razliku od mišića koji imaju bolne tačke.

Ljudi često misle da su im mišići napeti i zategnuti zbog treninga, međutim zdravi mišići su opušteni u pauzama između treninga, čak i ako radimo naporne treninge.

ChDYqpGWwAEEIrH

Simptomski bol

Trigger point može da bude bolan na mestu gde se nalazi i da stvara bol u nekom delu tela. Ovo se naziva simptomski obrazac bola.

Većina bolnih tačaka se ne nalaze tamo gde osećamo bol. Ovi obrasci su uglavnom zabeleženi i postoji mapa simptomskih obrazaca bola. Ako terapeut nije upoznat gde se nalaze bolne tačke i tretira samo mesto gde osećamo bol, neće nam pomoći sa otklanjanjem bola.

Na primer ako imamo bolne tačke u infraspinatusu, mišiću na lopatici, simptomski bol se javlja u prednjem delu ramena i duž ruke. Ako bilo kojom terapijom tretiramo prednji deo ramena gde se najčešće javlja bol, nećemo dobiti nikakve rezultate u oslobađanju od bola.

Slabost i zamor mišića

Bolne tačke mogu da dovedu do slabosti i gubitka koordinacije mišića. Onda se trudimo da ojačamo taj mišić, to nam ne uspeva zato što ne možemo da kontrahujemo mišić zahvaćen trigger point-om, jer je već u kontrakciji.

Ako ne lečimo trigger point, treniranje će dovesti do toga da okolni mišići preuzimaju njegov posao i dovešće do daljeg slabljenja i većih problema kod mišića koji je zahvaćen trigger-om.

Mišići koji imaju trigger point se lakše zamaraju a teže se oporavljaju posle aktivacije. Takođe može da dođe do zategnutosti i slabosti u delovima tela kuda se prostire simptomski bol.

posle treninga

Drugi simptomi

Triger point može da daje neke simptome koje većina ljudi ne povezuje sa problemima u mišićima.

Na primer triger point u stomačnim mišićima može da dovede do mučnine, gubitka apetita, gorušice, netolerancije na hranu, povraćanja, bola u preponama… ili da daje simptomske bolove u stomaku, srednjem ili donjem delu leđa.

Takođe može da dovede do zategnutosti u  zglobovima, trzanja ili trnjenja u mišićima. Doktori često ne uzimaju u obzir da ovi ili slični simptomi mogu da se jave od trigger point-a, bolnih tačaka u mišićima.  

Najbolji način da se oslobodimo trigger point-a je opuštanje pritiskom na bolnu tačku prstima, laktom ili nekim od rekvizita za miofascijalno opuštanje (roler, loptice i sl.) i lagano istezanje.

Naravno ovo radite samo ako ste potpuno sigurni da znate gde se nalaze vaši trigger point-i.

Na ovom videu imate primer opuštanja i istezanja za mišić butine.

Podeli znanje sa prijateljima:

Dva najvažnija simptoma koja povezujemo sa trigger point-ima su bolne tačke ili zategnuti snopovi u mišićima, i simptomski bol.
Takođe možemo da primetimo slabost i smanjen opseg pokreta, ili neki od simptoma koje ne bi povezali sa problemima u mišićima.

spot-04-scalenes-referral-xl

Osetljivost

Kada pritisnemo bolnu tačku obično je jako osetljiva. To se dešava zato što konstantna kontrakcija mišića, koju izaziva trigger point, dovodi do lučenja materija koje stvaraju upalne procese u zahvaćenom mišiću.

Intenzitet bola

Intenzitet bola zavisi od količine stresa kome je izložen mišić zahvaćen trigger point-om. Isto tako može da zavisi od broja nervnih završetaka koji se nalaze u zahvaćenom mišiću.

Delovi na krajevima mišića mogu da budu bolni, pri kostima ili tetivama gde se mišići pripajaju.

Bolne tačke i zategnuti snopovi mišića

Zdravi mišići obično nemaju bolne tačke i zategnute snopove i nisu bolni na dodir. Kad mišić nije u kontrakciji mek je i prijatan na dodir, za razliku od mišića koji imaju bolne tačke.

Ljudi često misle da su im mišići napeti i zategnuti zbog treninga, međutim zdravi mišići su opušteni u pauzama između treninga, čak i ako radimo naporne treninge.

ChDYqpGWwAEEIrH

Simptomski bol

Trigger point može da bude bolan na mestu gde se nalazi i da stvara bol u nekom delu tela. Ovo se naziva simptomski obrazac bola.

Većina bolnih tačaka se ne nalaze tamo gde osećamo bol. Ovi obrasci su uglavnom zabeleženi i postoji mapa simptomskih obrazaca bola. Ako terapeut nije upoznat gde se nalaze bolne tačke i tretira samo mesto gde osećamo bol, neće nam pomoći sa otklanjanjem bola.

Na primer ako imamo bolne tačke u infraspinatusu, mišiću na lopatici, simptomski bol se javlja u prednjem delu ramena i duž ruke. Ako bilo kojom terapijom tretiramo prednji deo ramena gde se najčešće javlja bol, nećemo dobiti nikakve rezultate u oslobađanju od bola.

Slabost i zamor mišića

Bolne tačke mogu da dovedu do slabosti i gubitka koordinacije mišića. Onda se trudimo da ojačamo taj mišić, to nam ne uspeva zato što ne možemo da kontrahujemo mišić zahvaćen trigger point-om, jer je već u kontrakciji.

Ako ne lečimo trigger point, treniranje će dovesti do toga da okolni mišići preuzimaju njegov posao i dovešće do daljeg slabljenja i većih problema kod mišića koji je zahvaćen trigger-om.

Mišići koji imaju trigger point se lakše zamaraju a teže se oporavljaju posle aktivacije. Takođe može da dođe do zategnutosti i slabosti u delovima tela kuda se prostire simptomski bol.

posle treninga

Drugi simptomi

Triger point može da daje neke simptome koje većina ljudi ne povezuje sa problemima u mišićima.

Na primer triger point u stomačnim mišićima može da dovede do mučnine, gubitka apetita, gorušice, netolerancije na hranu, povraćanja, bola u preponama… ili da daje simptomske bolove u stomaku, srednjem ili donjem delu leđa.

Takođe može da dovede do zategnutosti u  zglobovima, trzanja ili trnjenja u mišićima. Doktori često ne uzimaju u obzir da ovi ili slični simptomi mogu da se jave od trigger point-a, bolnih tačaka u mišićima.  

Najbolji način da se oslobodimo trigger point-a je opuštanje pritiskom na bolnu tačku prstima, laktom ili nekim od rekvizita za miofascijalno opuštanje (roler, loptice i sl.) i lagano istezanje.

Naravno ovo radite samo ako ste potpuno sigurni da znate gde se nalaze vaši trigger point-i.

Na ovom videu imate primer opuštanja i istezanja za mišić butine.

Podeli znanje sa prijateljima: