NEUTRALAN POLOŽAJ TELA

Napisao: NEMANJA MILISAVLJEVIĆ

neutralan položaj tela

Napisao: NEMANJA MILISAVLJEVIĆ

KATEGORIJE: FUNKCIJA MIŠIĆA · FUNKCIONALNO TELO · VAŽNE TEME

KATEGORIJE: FUNKCIJA MIŠIĆA · FUNKCIONALNO TELO · VAŽNE TEME

Naše telo je u neutralnom položaju kada je skočni zglob, zglob kolena, sredina kuka, zglob ramena i uvo u jednoj liniji gledano sa strane.

Neutralan položaj tela

Zbog čega je važan neutralan položaj tela?

Neutralan položaj je važan zbog toga što, ako smo u mogućnosti da se bez napora smestimo u neutralan položaj onda će naše telo u najvećem broju slučajeva nesmetano funkcionisati, živećemo bez bolova i bez straha od povrede.

Ako neko ima zategnute pregibače butina (mišići između gornjeg dela butine i karlice) u tom slučaju karlica je spuštena napred, to se zove “anteror pelvic tilt”. Kada posmatramo telo sa strane primetićemo da je donji deo leđa izvijen i da nije u neutralnom položaju. Pored toga što ovakav položaj donjeg dela leđa može da izazove i uglavnom izaziva u nekom trenutku bolove u donjem delu leđa, utiče i na držanje gornjeg dela leđa i vrata. Da bi se telo našlo u položaju koji mu obezbeđuje ravnotežu i da bi obezbedilo efikasno kretanje, gornji deo leđa i vrat se povijaju napred, tako dolazimo do držanja sa kifozom i vratom isturenim napred.

Neutralan položaj tela

Ovakvo držanje nije samo estetski problem, posle nekog vremena javljaju se bolovi prilikom sedenja ili prilikom nekih fizičkih aktivnosti. Često se rešavanje ovakvih problema svodi na različite terapije ili odlazak kod kiropraktičara, međutim na ovaj način problem se ne rešava trajno već samo privremeno. Trajno rešavanje problema zahteva ispravljanje mišićnog disbalansa kod zategnutih mišića pregibača butine i neaktivnih mišića gluteusa i stomaka. Na ovaj način neće doći do sabijanja pršljenova i pritiska na nerve koji koji izazivaju bolove i neće dolaziti do preterane upotrebe određenih mišića i do bola u tim mišićima.

Kada pričamo o neutralnom položaju u pogledu od napred onda su nam stopala paralelna u širini kukova. Skočni zglob, kolena i zglob kuka su u jednoj liniji, ramena su opuštena a kičma prava, bez bočnih pregiba i uvijanja.

Najčešći problemi u držanju koji javljaju u ovoj ravni su X noge, ovde dolazi do promene ugla između kostiju potkolenice i kosti kuka. Problemi koji takođe mogu da se jave su skolioza i uvrtanje kičmenog stuba, tako da nekad možemo da primetimo da je jedno rame ili kuk ispred drugog.

Neutralan položaj tela

Rešavanje ovih problema se takođe svodi na ispravljanje mišićnog disbalansa i postizanje dekompresije pršljenova, simetričnog držanja i stabilnog položaja tela. Zadržavanje u pravilnom položaju držanja može da bude vežba ako se izvodi na pravi način. Pomoću zadržavanja tela u ispravnom položaju vežbamo unutrašnje strukture koje nas drže pravim.

Podeli znanje sa prijateljima:

Naše telo je u neutralnom položaju kada je skočni zglob, zglob kolena, sredina kuka, zglob ramena i uvo u jednoj liniji gledano sa strane.

Neutralan položaj tela

Zbog čega je važan neutralan položaj tela?

Neutralan položaj je važan zbog toga što, ako smo u mogućnosti da se bez napora smestimo u neutralan položaj onda će naše telo u najvećem broju slučajeva nesmetano funkcionisati, živećemo bez bolova i bez straha od povrede.

Ako neko ima zategnute pregibače butina (mišići između gornjeg dela butine i karlice) u tom slučaju karlica je spuštena napred, to se zove “anteror pelvic tilt”. Kada posmatramo telo sa strane primetićemo da je donji deo leđa izvijen i da nije u neutralnom položaju. Pored toga što ovakav položaj donjeg dela leđa može da izazove i uglavnom izaziva u nekom trenutku bolove u donjem delu leđa, utiče i na držanje gornjeg dela leđa i vrata. Da bi se telo našlo u položaju koji mu obezbeđuje ravnotežu i da bi obezbedilo efikasno kretanje, gornji deo leđa i vrat se povijaju napred, tako dolazimo do držanja sa kifozom i vratom isturenim napred.

Neutralan položaj tela

Ovakvo držanje nije samo estetski problem, posle nekog vremena javljaju se bolovi prilikom sedenja ili prilikom nekih fizičkih aktivnosti. Često se rešavanje ovakvih problema svodi na različite terapije ili odlazak kod kiropraktičara, međutim na ovaj način problem se ne rešava trajno već samo privremeno. Trajno rešavanje problema zahteva ispravljanje mišićnog disbalansa kod zategnutih mišića pregibača butine i neaktivnih mišića gluteusa i stomaka. Na ovaj način neće doći do sabijanja pršljenova i pritiska na nerve koji koji izazivaju bolove i neće dolaziti do preterane upotrebe određenih mišića i do bola u tim mišićima.

Kada pričamo o neutralnom položaju u pogledu od napred onda su nam stopala paralelna u širini kukova. Skočni zglob, kolena i zglob kuka su u jednoj liniji, ramena su opuštena a kičma prava, bez bočnih pregiba i uvijanja.

Najčešći problemi u držanju koji javljaju u ovoj ravni su X noge, ovde dolazi do promene ugla između kostiju potkolenice i kosti kuka. Problemi koji takođe mogu da se jave su skolioza i uvrtanje kičmenog stuba, tako da nekad možemo da primetimo da je jedno rame ili kuk ispred drugog.

Neutralan položaj tela

Rešavanje ovih problema se takođe svodi na ispravljanje mišićnog disbalansa i postizanje dekompresije pršljenova, simetričnog držanja i stabilnog položaja tela. Zadržavanje u pravilnom položaju držanja može da bude vežba ako se izvodi na pravi način. Pomoću zadržavanja tela u ispravnom položaju vežbamo unutrašnje strukture koje nas drže pravim.

Podeli znanje sa prijateljima: