TRIGGER POINT

Napisao: NEMANJA MILISAVLJEVIĆ

trigger point

Napisao: NEMANJA MILISAVLJEVIĆ

KATEGORIJE: FILOZOFIJA TRENINGA · FUNKCIONALNO TELO · VAŽNE TEME

KATEGORIJE: FILOZOFIJA TRENINGA · FUNKCIONALNO TELO · VAŽNE TEME

Dva najvažnija simptoma koja povezujemo sa trigger point-ima su bolne tačke ili zategnuti snopovi u mišićima, i simptomski bol.
Takođe možemo da primetimo slabost i smanjen opseg pokreta, ili neki od simptoma koje ne bi povezali sa problemima u mišićima.

Trigger point

Osetljivost

Kada pritisnemo bolnu tačku obično je jako osetljiva. To se dešava zato što konstantna kontrakcija mišića, koju izaziva trigger point, dovodi do lučenja materija koje stvaraju upalne procese u zahvaćenom mišiću.

Intenzitet bola

Intenzitet bola zavisi od količine stresa kome je izložen mišić zahvaćen trigger point-om. Isto tako može da zavisi od broja nervnih završetaka koji se nalaze u zahvaćenom mišiću.

Delovi na krajevima mišića mogu da budu bolni, pri kostima ili tetivama gde se mišići pripajaju.

Bolne tačke i zategnuti snopovi mišića

Zdravi mišići obično nemaju bolne tačke i zategnute snopove i nisu bolni na dodir. Kad mišić nije u kontrakciji mek je i prijatan na dodir, za razliku od mišića koji imaju bolne tačke.

Ljudi često misle da su im mišići napeti i zategnuti zbog treninga, međutim zdravi mišići su opušteni u pauzama između treninga, čak i ako radimo naporne treninge.

Trigger point

Simptomski bol

Trigger point može da bude bolan na mestu gde se nalazi i da stvara bol u nekom delu tela. Ovo se naziva simptomski obrazac bola.

Većina bolnih tačaka se ne nalaze tamo gde osećamo bol. Ovi obrasci su uglavnom zabeleženi i postoji mapa simptomskih obrazaca bola. Ako terapeut nije upoznat gde se nalaze bolne tačke i tretira samo mesto gde osećamo bol, neće nam pomoći sa otklanjanjem bola.

Na primer ako imamo bolne tačke u infraspinatusu, mišiću na lopatici, simptomski bol se javlja u prednjem delu ramena i duž ruke. Ako bilo kojom terapijom tretiramo prednji deo ramena gde se najčešće javlja bol, nećemo dobiti nikakve rezultate u oslobađanju od bola.

Slabost i zamor mišića

Bolne tačke mogu da dovedu do slabosti i gubitka koordinacije mišića. Onda se trudimo da ojačamo taj mišić, to nam ne uspeva zato što ne možemo da kontrahujemo mišić zahvaćen trigger point-om, jer je već u kontrakciji.

Ako ne lečimo trigger point, treniranje će dovesti do toga da okolni mišići preuzimaju njegov posao i dovešće do daljeg slabljenja i većih problema kod mišića koji je zahvaćen trigger-om.

Mišići koji imaju trigger point se lakše zamaraju a teže se oporavljaju posle aktivacije. Takođe može da dođe do zategnutosti i slabosti u delovima tela kuda se prostire simptomski bol.

Trigger point

Drugi simptomi

Triger point može da daje neke simptome koje većina ljudi ne povezuje sa problemima u mišićima.

Na primer triger point u stomačnim mišićima može da dovede do mučnine, gubitka apetita, gorušice, netolerancije na hranu, povraćanja, bola u preponama… ili da daje simptomske bolove u stomaku, srednjem ili donjem delu leđa.

Takođe može da dovede do zategnutosti u  zglobovima, trzanja ili trnjenja u mišićima. Doktori često ne uzimaju u obzir da ovi ili slični simptomi mogu da se jave od trigger point-a, bolnih tačaka u mišićima.  

Najbolji način da se oslobodimo trigger point-a je opuštanje pritiskom na bolnu tačku prstima, laktom ili nekim od rekvizita za miofascijalno opuštanje (roler, loptice i sl.) i lagano istezanje.

Naravno ovo radite samo ako ste potpuno sigurni da znate gde se nalaze vaši trigger point-i.

Na ovom videu imate primer opuštanja i istezanja za mišić butine.

Podeli znanje sa prijateljima:

Dva najvažnija simptoma koja povezujemo sa trigger point-ima su bolne tačke ili zategnuti snopovi u mišićima, i simptomski bol.
Takođe možemo da primetimo slabost i smanjen opseg pokreta, ili neki od simptoma koje ne bi povezali sa problemima u mišićima.

Trigger point

Osetljivost

Kada pritisnemo bolnu tačku obično je jako osetljiva. To se dešava zato što konstantna kontrakcija mišića, koju izaziva trigger point, dovodi do lučenja materija koje stvaraju upalne procese u zahvaćenom mišiću.

Intenzitet bola

Intenzitet bola zavisi od količine stresa kome je izložen mišić zahvaćen trigger point-om. Isto tako može da zavisi od broja nervnih završetaka koji se nalaze u zahvaćenom mišiću.

Delovi na krajevima mišića mogu da budu bolni, pri kostima ili tetivama gde se mišići pripajaju.

Bolne tačke i zategnuti snopovi mišića

Zdravi mišići obično nemaju bolne tačke i zategnute snopove i nisu bolni na dodir. Kad mišić nije u kontrakciji mek je i prijatan na dodir, za razliku od mišića koji imaju bolne tačke.

Ljudi često misle da su im mišići napeti i zategnuti zbog treninga, međutim zdravi mišići su opušteni u pauzama između treninga, čak i ako radimo naporne treninge.

Trigger point

Simptomski bol

Trigger point može da bude bolan na mestu gde se nalazi i da stvara bol u nekom delu tela. Ovo se naziva simptomski obrazac bola.

Većina bolnih tačaka se ne nalaze tamo gde osećamo bol. Ovi obrasci su uglavnom zabeleženi i postoji mapa simptomskih obrazaca bola. Ako terapeut nije upoznat gde se nalaze bolne tačke i tretira samo mesto gde osećamo bol, neće nam pomoći sa otklanjanjem bola.

Na primer ako imamo bolne tačke u infraspinatusu, mišiću na lopatici, simptomski bol se javlja u prednjem delu ramena i duž ruke. Ako bilo kojom terapijom tretiramo prednji deo ramena gde se najčešće javlja bol, nećemo dobiti nikakve rezultate u oslobađanju od bola.

Slabost i zamor mišića

Bolne tačke mogu da dovedu do slabosti i gubitka koordinacije mišića. Onda se trudimo da ojačamo taj mišić, to nam ne uspeva zato što ne možemo da kontrahujemo mišić zahvaćen trigger point-om, jer je već u kontrakciji.

Ako ne lečimo trigger point, treniranje će dovesti do toga da okolni mišići preuzimaju njegov posao i dovešće do daljeg slabljenja i većih problema kod mišića koji je zahvaćen trigger-om.

Mišići koji imaju trigger point se lakše zamaraju a teže se oporavljaju posle aktivacije. Takođe može da dođe do zategnutosti i slabosti u delovima tela kuda se prostire simptomski bol.

Trigger point

Drugi simptomi

Triger point može da daje neke simptome koje većina ljudi ne povezuje sa problemima u mišićima.

Na primer triger point u stomačnim mišićima može da dovede do mučnine, gubitka apetita, gorušice, netolerancije na hranu, povraćanja, bola u preponama… ili da daje simptomske bolove u stomaku, srednjem ili donjem delu leđa.

Takođe može da dovede do zategnutosti u  zglobovima, trzanja ili trnjenja u mišićima. Doktori često ne uzimaju u obzir da ovi ili slični simptomi mogu da se jave od trigger point-a, bolnih tačaka u mišićima.  

Najbolji način da se oslobodimo trigger point-a je opuštanje pritiskom na bolnu tačku prstima, laktom ili nekim od rekvizita za miofascijalno opuštanje (roler, loptice i sl.) i lagano istezanje.

Naravno ovo radite samo ako ste potpuno sigurni da znate gde se nalaze vaši trigger point-i.

Na ovom videu imate primer opuštanja i istezanja za mišić butine.

Podeli znanje sa prijateljima: